MESURES DE PREVENCIÓ a totes les persones que acudiran a les Proves d’accés a Cicles Formatius de formació professional

NoticiasComentarios desactivados en MESURES DE PREVENCIÓ a totes les persones que acudiran a les Proves d’accés a Cicles Formatius de formació professional
  • Serà obligatori l’ús de màscara higiénica
  • Mantenir la distància interpersonal de seguretat de 1,5 / 2 metres
  • Higiene de mans, es disposa en els accessos al centre de dispensadors amb preparats de base alcohòlica perquè puguen fer higiene de mans, almenys en entrar i eixir del centre.
  • Seguir els itineraris d’accés als llocs d’examen
  • L’alumnat ha d’assegurar-se de portar tot el necessari per a la realització de les proves (bolìgrafs, calculadora…)
  • Cobrir-se el nas i la boca amb un mocador en tossir i esternudar, i rebutjar-lo a un poal de fem preferentment amb tapa i pedal.
  • Seguir les indicacions facilitades pel personal

Per a qualsevol aclariment,  les persones interessades  poden dirigir-se al  correu electrònic      03012773@gva.es

Comments are closed.

© 2015 IES Tirant lo Blanc

Translate »